Telefoane utile

 0244/391.505 – Politie
 0244/391.503 – Dispensar
 0244/391.507 – Scoala
 0244/391.566 – Gradinita
 0244/391.591 – Posta

Hotarari

                      – Anexa nr 1 – Studiu oportunitate

                      – Anexa nr 2 – Caiet de sarcini

                      – Anexa nr 3- Regulament de organizare și funcționare

                      – Anexa nr 4 – Contract delegare – contract prestări servicii